RELATIE SAMENWONENDEN

Bij wet van 23.11.1998, in werking getreden op 01.01.2000, werd de wettelijke samenwoning ingevoerd.

Naast de gehuwden kent men thans de wettelijk samenwonenden en de feitelijk samenwonenden.

Er bestaat geen specifieke wettelijke regeling voor deze laatste categorie doch dit betekent niet dat de feitelijke samenwoning voor de samenwonenden geen juridische gevolgen met zich kan meebrengen.