RELATIE GROOTOUDERS - KLEINKINDEREN

De wet voorziet een autonoom recht voor de grootouders om contact te hebben met hun kleinkinderen.
Indien de ouders zich daartegen verzetten kunnen de grootouders een procedure starten voor de rechtbank die hen dan bij vonnis een welomschreven recht op contact met hun kleinkinderen zal toestaan, indien blijkt dat dergelijk contact in het belang van het kind is.