RELATIE TUSSEN ECHTGENOTEN

Wanneer het onhoudbaar wordt om samen verder te leven zijn er diverse juridische oplossingen mogelijk:

- Dringende en voorlopige maatregelen 
- Echtscheiding met onderlinge toestemming (EOT)
- Echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting (EOO)